• Hem
 • Lokalt program ...
sida

Lokalt program 2018-2022

Här är 15 viktiga punkter
som Vänsterpartiet arbetar för
i Hässleholms kommun.

 • Bygg fler hyresrätter.
 • Ge skolan de resurser som krävs för att ge alla en bra start i livet.
 • Inled försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön.
 • Nej till privatiseringar och vinstintressen i vår välfärd.
 • Lika lön oberoende kön.
 • Fler och sammanhängande gång- och cykelvägar.
 • Stoppa delade turer inom omsorgen.
 • Alla ska ha råd med kultur. Stötta kulturskolan.
 • Värna miljön och arbeta aktivt med Agenda 2030*.
 • Arbeta aktivt mot rasism och stå upp för mänskliga värderingar.
 • Mer resurser till socialen och det mobila teamet. Bekämpa hemlöshet.
 • Renovera och värna Magnarpskolonin.
 • Gör Hässleholm till en Fairtrade-kommun*.
 • Bygg en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen.
 • Fler anställda i vården för ökad trygghet och kvalitet.

*Agenda 2030 är resultatet av en FN-deklaration från 2015 med 7 globala mål för en bättre värld. För Sverige handlar det om en hållbar välfärd där bl.a. dessa områden lyfts fram: Ett jämlikt och jämställt samhälle. Hållbara städer. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi. Hållbara och hälsosamma livsmedel.

*Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden.

Kopiera länk