• Hem
 • Lokalt handling...
sida

Lokalt handlingsprogram

Här är 15 viktiga punkter som Vänsterparpartiet arbetar för i Hässleholms kommun.

 • Bygg fler hyresrätter.

 • Ge skolan de resurser som krävs för att ge alla en bra start i livet.

 • Inled försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön.

 • Nej till privatiseringar och vinstintressen i vår välfärd.

 • Lika lön oberoende kön.

 • Fler och sammanhängande gång- och cykelvägar.

 • Stoppa delade turer inom omsorgen.

 • Alla ska ha råd med kultur. Stötta kulturskolan.

 • Värna miljön och arbeta aktivt med Agenda 2030*.

 • Arbeta aktivt mot rasism och stå upp för mänskliga värderingar.

 • Mer resurser till socialen och det mobila teamet. Bekämpa hemlöshet.

 • Renovera och värna Magnarpskolonin.

 • Gör Hässleholm till en Fairtrade-kommun*.

 • Bygg en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen.

 • Fler anställda i vården för ökad trygghet och kvalitet.

Agenda 2030 är resultatet av en FN-deklaration från 2015 med 7 globala mål för en bättre värld. För Sverige handlar det om en hållbar välfärd där bl.a. dessa områden lyfts fram: Ett jämlikt och jämställt samhälle. Hållbara städer. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi. Hållbara och hälsosamma livsmedel.

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön. Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden.

Kopiera länk