artikel

Vänsterpartiet i Hässleholm valde ny styrelse på Årsmötet

Magnus Åkeborn valdes till ordförande i Vänsterpartiet i Hässleholm. övriga invalda i styrelsen: Per-Åke Purk, Bodil Gustavsson Larsson, Pirerre Bäckman, och Andreas Ivarsson. Till suppleanter valdes Anita Peterson och Mikael Brännlund.

På Årsmötet fastställdes också listan till Kommunfullmäktige:

1. Magnus Åkeborn
2. Per-Åke Purk
3. Anita Peterson
4. Elisabeth Friberg
5. Bodil Gustavsson Larsson
6. Pierre Bäckman
7. Rolf Fält
8. Lisbeth Jönsson
9. Andreas Ivarsson
10. Mikael Brännlund
11. Karin Månsson
12. Maria Rönneus
13. Eva Sivertsdotter
14 Linda Lövgren

Kopiera länk