Ökad satsning på mjuka värden och kvalitet

Höj skatten med 40 öre och satsa mer på kommunens personal, omsorg och skola.
Det föreslår oppositionen – socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet – i sitt budgetförslag för Hässleholms kommun 2008.

   Oppositionen är överens med majoriteten om de övergripande målen samt nivån på överskott och investeringar. Däremot gör oppositionspartierna en hel del andra prioriteringar när det gäller driften.

– Skatten höjs med 40 öre för att kunna satsa mer på det mänskliga kapitalet och de mjuka delarna i verksamheten.

 Oppositionspartierna vill, utöver vad majoriteten har föreslagit, göra följande satsningar genom ytterligare anslag i budgeten:

·        13,5 mnkr till barn- och utbildningsnämnden; kvällsdagis, nattis och utrymme för kvalitetshöjning i verksamheten.

·         7,9 mnkr till omsorgsnämnden; ökad bemanning och tjänstgöringsgrad, enklare system för taxor samt sänkta taxor.

·         6 mnkr till socialnämden; trygghetsfrämjande åtgärder på stan.

·         1 mnkr till fritidsnämnden; ökat öppethållande på fritidsgårdar, även sommartid.

 – En del av skattehöjningen går tillbaka till pensionärerna genom sänkta taxor inom omsorgen. Dessutom görs kvalitetshöjningar i skolan och införa kvällsdagis och nattis.  Överlag är det en större satsning på personalen genom bland annat ökad bemanning.

 Vänsterpartiert  föreslår samtidigt tre större organisationsförändringar:

·         Utvecklingsavdelningen, som är en del av kommunledningskontoret, utökas och får ett övergripande ansvar för strategiska frågor och hållbar utveckling. Det skulle omfatta information, turism, landsbygdsutveckling, servicekontor, näringsliv, folkhälsa samt strategiska planerings- och miljöfrågor.

·         Hela projektorganisationen inom bygg samlas under kommunledningskontoret. Idag är de frågorna fördelade på lokalförsörjningsenheten (under kommunledningskontoret) och tekniska kontoret.

·         Skötseln av fastigheter, trädgård, park mm läggs över från tekniska kontoret till Hässleholmsbyggen AB ser som ett motförslag mot majoritetens förslag till att privatisera verksamheten, då kan verksamheten behållas inom den kommunala sfären .

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *